Co oznacza rynek pracownika i rynek pracodawcy?

Rynek pracownika

Rynek pracownika to sytuacja na rynku pracy, w której popyt na pracowników przewyższa ich podaż. Oznacza to, że pracownicy mają większą siłę negocjacyjną w zakresie warunków zatrudnienia, wynagrodzenia i korzyści pracowniczych.

Rynek pracownika zazwyczaj ma miejsce wtedy, gdy gospodarka rozwija się dynamicznie, a przedsiębiorstwa potrzebują większej liczby pracowników do realizacji swoich celów biznesowych. Może to wynikać z różnych czynników, takich jak wzrost produkcji, rozszerzenie działalności, nowe projekty lub pojawienie się nowych sektorów gospodarki.

W sytuacji, gdy na rynku pracy panuje rynek pracownika, pracodawcy muszą konkurować ze sobą o najbardziej utalentowanych i wykwalifikowanych kandydatów. Mogą to robić poprzez oferowanie lepszych warunków zatrudnienia, takich jak wyższe wynagrodzenia, lepsze benefity, elastyczne godziny pracy, szkolenia i rozwój zawodowy czy atrakcyjne warunki pracy. Pracownicy mają wówczas większą swobodę w wyborze miejsca pracy i mogą negocjować korzystniejsze warunki zatrudnienia. Mogą oczekiwać wyższych wynagrodzeń, lepszych beneficjów oraz bardziej przyjaznego dla pracownika środowiska pracy.

Rynek pracodawcy 

Natomiast rynek pracodawcy to sytuacja na rynku pracy, w której podaż pracowników przewyższa popyt. Oznacza to, że to pracodawcy mają większą siłę negocjacyjną w zakresie warunków zatrudnienia, wynagrodzenia i korzyści pracowniczych. Dzieje się tak, gdy gospodarka zwalnia, przedsiębiorstwa ograniczają zatrudnienie lub gdy pojawiają się nowe technologie, które zastępują pracę ludzką. W takiej sytuacji pracodawcy mają mniejszą presję na konkurowanie o pracowników, a więc mogą oferować mniej atrakcyjne warunki zatrudnienia.

W sytuacji to pracownicy muszą konkurować ze sobą nawzajem o oferty pracy. Mogą to robić poprzez oferowanie swoich umiejętności i doświadczenia, dostosowywanie swojego wynagrodzenia do warunków rynkowych oraz poprawianie swojej wiedzy i kwalifikacji. Pracodawcy mają wówczas większą swobodę w wyborze pracowników. Warunki zatrudnienia mogą być mniej korzystne, zdarzają się nawet prace tymczasowe (umowa o dzieło) lub na zlecenie (umowa zlecenie).

Dla pracodawców rynek pracodawcy oznacza, że mają oni większą swobodę w doborze najlepszych pracowników. Jednakże zbyt agresywna polityka wobec pracowników może prowadzić do niedoszacowania kosztów ich rotacji, wyższej fluktuacji pracowników, pogorszenia atmosfery w pracy czy spadku wydajności.

 

Zdjęcie: freepik.com

Czym jest EBITDA?
Każda firma stara się osiągnąć zyski, ale sposób, w jaki je osiąga, może się różnić w...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.