Czym jest EBITDA?

Każda firma stara się osiągnąć zyski, ale sposób, w jaki je osiąga, może się różnić w zależności od branży i strategii biznesowej. Wyróżnia się 4 rodzaje przychodów, które uzyskuje każde przedsiębiorstwo. Są to zyski brutto i netto, EBIT oraz EBITDA. Większość osób kojarzy te dwa pierwsze pojęcia, natomiast EBIT i EBITDA zazwyczaj brzmią obco. Jeżeli nie wiesz, co oznaczają i co je od siebie odróżnia, to zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem.

Czym jest EBIDTA?

EBITDA to skrót pochodzący z języka angielskiego – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Według Słownika inwestycyjnego jest to „wynik finansowy spółki przed opodatkowaniem i odsetkami, uwzględniający utratę wartości czyli deprecjację”. Mówiąc prostszym językiem, jest to wskaźnik zysku, jaki wypracowuje dana firma. Wlicza się do niego również koszty wewnętrzne danego przedsiębiorstwa. Obliczając go, nie uwzględnia się jednak amortyzacji, niebędącej wydatkiem, oraz odsetek, których wysokość zależna jest od metod opłacania majątku firmy. EBIDTA określa zdolność przedsiębiorstwa do zarabiania gotówki.

Do czego firmy wykorzystują EBITDA?

EBITDA jest stosowana przez konkretną firmę do porównywania wyników operacyjnych różnych przedsiębiorstw, co ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Jest szczególnie przydatna w przypadku przedsiębiorstw z dużymi inwestycjami w wartości niematerialne, jak i również w przypadku firm, których koszty finansowe są bardzo zmienne.

Jednakże warto pamiętać, iż EBITDA nie jest idealnym narzędziem do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ nie uwzględnia wielu ważnych kosztów, takich jak odsetki od pożyczek czy podatki. Dlatego, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, warto spojrzeć na wynik końcowy przedsiębiorstwa, a nie tylko na EBITDA.

EBITDA – jak ją obliczyć?

EBITDA określa potencjał przedsiębiorstwa do generowania zysków. W celu jej obliczenia, należy zastosować poniższy wzór:

EBITDA = przychody – koszty operacyjne bez uwzględnienia amortyzacji

Przychody oznaczają przede wszystkim należne bądź już otrzymane wpływy wartości, a także korzyści finansowych, które przedsiębiorca pozyskuje dzięki prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jako przychód liczą się sprzedaż dóbr, usług i towarów netto. Natomiast koszty operacyjne to koszty, które ponosi się podczas korzystania z zasobów oraz koszty alternatywne. Te drugie zwie się również kosztami utraconych możliwości, ponieważ określają wartość korzyści, jakie właściciel firmy mógłby uzyskać, gdyby podjął inne decyzje.

 

źródło zdjęć: freepik.com

Czym jest EBITDA?
Każda firma stara się osiągnąć zyski, ale sposób, w jaki je osiąga, może się różnić w...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.