Rozliczanie kierowców z czasu pracy

Kierowcy rozliczają się ze swojego czasu pracy inaczej niż etatowi pracownicy. Jesteś jednym z nich lub masz pod sobą ludzi, którzy pracują „na ciężarówkach” i nie wiesz, o co w tym chodzi? Przeczytaj ten artykuł i zdobądź potrzebną wiedzę!

Co to jest czas pracy kierowcy?

Czasem pracy kierowcy określamy czas od rozpoczęcia do zakończenia wszystkich czynności związanych z przewozem drogowym. Do tego wlicza się: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie towaru, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym czy wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługa pojazdów i przyczep oraz inne prace podejmowane w celu zadania służbowego.

Generalna zasada, która dotyczy czasu pracy kierowców, mówi, że nie można być od dłuży niż 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Jest to podstawowy wymiar godzin, o którym mówi Kodeks pracy. Każda praca, również kierowcy, będzie nadliczbowa, jeśli zostanie wykonana ponad ten wymiar.

Przerwy na odpoczynek

Kierowcy posiadają z kolei inne prawa, jeśli chodzi o przysługujący im odpoczynek niż pracownicy zatrudnieni na etat. W transporcie drogowym przysługuje przerwa w ciągu dnia pracy, przerwa w każdej dobie i przerwa tygodniowa.

Przerwa w czasie pracy przysługuje w zależności od dobowego wymiaru czasu pracy. Jeśli dzień pracy nie przekracza 9 godzinach, kierowca może odpoczywać 30 minut po 6 godzinach pracy. Przerwa dobowa wynosi z kolei minimum 11 godzin i musi być to nieprzerwany odpoczynek. Dobowy odpoczynek kierowców transportu drogowego może być wykorzystany w pojeździe, jednak pod warunkiem, że pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania. Z kolei przerwa tygodniowa musi wynosić co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Ten okres może być jednak skrócony, jeśli kierowca wykonuje swoją pracę w wyniku zdarzeń, które wymagają dla niego podjęcia działań prowadzących do ochrony życia lub zdrowia innego człowieka albo kiedy należy usunąć jakąś awarię, np. na drodze. Tygodniowy okres odpoczynku nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

Praca kierowcy, a godziny nadliczbowe

Tak jak wcześniej zostało to wspominane, każda godzina ponad 8 godzin dziennej pracy, uznawana jest za nadgodzinę. W związku z tym w ustawie przewidziano przypadki, podczas których dopuszczalna jest praca kierowcy w godzinach nadliczbowych. Ograniczeniem jest jedynie wymiar tych nadliczbowych godzin, ponieważ może on dobić do 260 w skali miesiąca. Z kolei na tydzień czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 48 godzin na tydzień.

Obowiązki pracodawcy

W związku z rozliczeniem kierowców z czasu pracy, pracodawcy również przysługują pewne obowiązki. Szef musi na przykład powiadomić kierowcę o stosowanych u niego przepisach, które dotyczą czasu pracy. W przypadku kierowców, którzy wykonują przewóz drogowy, pracodawca musi uzyskać od niego pisemne oświadczenie o wymiarze zatrudnienia lub niepozostawaniu zatrudnionym u innego pracodawcy.

Na pracodawcę ustawa nakłada także obowiązek ewidencji czasu pracy kierowców. Ustawa dopuszcza kilka sposobów, na jakie można to zrobić, np. poprzez zapisy na wykresach, wydruki z karty kierowcy, piki pobrane z kart kierowcy i tachografu cyfrowego oraz innych dokumentów, które potwierdzają czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

 

 

źródło zdjęć: freepik.com

Czym jest licencja przewoźnika?
Osoby, które chcą wykonywać zawód przewoźnika drogowego, potrzebują odpowiedniego zaświadczenia o kompetencjach, oraz umiejętnościach, które pozwolą...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.