Outplacement, czyli system łagodnych zwolnień

Outplacement pomaga pracownikom, którzy zostali zwolnieni, w znalezieniu nowego zatrudnienia. Sytuacja ta jest dla nich niezwykle trudna, gdyż niesie dla nich ryzyko bezrobocia. Osoby te mogą odczuwać silny stres i lęk związany z poszukiwaniem kolejnej posady. Jednak dzięki outplacementowi pracownik otrzymuje wsparcie merytoryczne i emocjonalne, co pozwala mu szybciej poradzić sobie z problemem. Zjawisko to często stosują firmy, przeprowadzające restrukturyzację lub redukcję etatów i pragnące jednocześnie zachować pozytywny wizerunek pracodawcy dbającego o swoich pracowników.

Czym jest outplacement?

Outplacement to proces, który ma na celu minimalizację negatywnych skutków zwolnienia dla pracownika. W ramach rekompensaty pracownik otrzymuje wsparcie w znalezieniu nowego zatrudnienia. Do tego rodzaju działań należą m.in.: pomoc w pisaniu CV i listów motywacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, a także szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. Głównymi założeniami outplacementu są: zapewnienie pracownikom, jak najlepszych warunków podczas przejścia na nowe stanowisko i minimalizację ryzyka bezrobocia.

Korzyści dla pracowników i pracodawców

Zjawisko outplacementu niesie wiele korzyści. Dla pracowników stanowi wsparcie w trudnym okresie, gdyż pozwala im zachować poczucie wartości i zwiększa ich szanse na znalezienie nowej pracy. Natomiast dla pracodawców jest to inwestycja w dobre relacje z pracownikami, zmniejszenie potencjalnego ryzyka sporów sądowych oraz zyskanie pozytywnych rekomendacji od byłych pracowników.

W jaki sposób przeprowadza się outplacement?

Proces outplacementu składa się z kilku etapów, mających na celu zapewnienie jak najlepszego wsparcia dla pracownika. Do pierwszego z nich zaliczana jest indywidualna rozmowa z pracownikiem, podczas której zostaje zaproponowana mu pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia. Kolejnym etapem jest diagnoza i analiza sytuacji pracownika na rynku pracy oraz przygotowanie planu działań. Następnie pracownik otrzymuje wsparcie merytoryczne i emocjonalne w trakcie poszukiwań pracy, a także zyskuje możliwość odbycia wielu szkoleń i konsultacji. Ostatnim etapem jest pomoc podczas rekrutacji oraz monitorowanie sytuacji pracownika po zakończeniu tego procesu. Pracodawcy mogą w tej sytuacji skorzystać również z pomocy profesjonalistów, zajmujących się outplacementem, dzięki czemu zyskają pewność, że zostanie on przeprowadzony we właściwy sposób.

 

źródło zdjęć: freepik.com

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.